De nieuwe Watermunt zijn in de voorverkoop

R  e  s  e  r  v  e  e  r    d  e    n  i  e  u  w  e    b  i  l  j  e  t  t  e  n . 


H O L L A N D   S E R I E

  • C u l t u u r   e n   n a t u u r   2 0 2 2 .
  • P r o d u c t i e   m e d i o   z o m e r .

 

C R O W D F U N D I N G

  • 2 0 0 . 0 0 0   b i l j e t t e n
  • 4 0 . 0 0 0   p e r   r e g i o

 

F I N A N C I E R I N G

  • S t r e e f b e d r a g   € 5 0 . 0 0 0 , -
  • I n   s p a a r p o t   >  €  2 1 . 5 0 0 , - 

 


B E T A L I N G S V E R K E E R  

  • W a t e r m u n t e n   k u n n e n   g e b r u i k t   w o r d e n   i n   d i v e r s e   r e g i  o ' s .

  • A c c e p t a t i e   r e g i o   W e s t l a n d   H o e k  v a n  H o l l a n d -  M i d d e n   D e l f l a n d  M a a s l u i s  -  S c h e v e n i n g e n   D e n   H a a g  -  D e l f t   -  B o l l e n s t r e e k   L e i d e n .

  • O n d e r n e m e r s ,  b e d r i j v e n ,  w i n k e l i e r s ,  c l u b s  e n / o f  v e r e n i g i n g e n   b u i t e n   g e n o e m d e   r e g i o ' s   k u n n e n   z i c h   o o k   a a n m e l d e n .