De nieuwe Watermunt zijn in de voorverkoop

 

H O L L A N D   S E R I E

  • R e s e r v e e r   d e   n i e u w e   b i l j e t t en .
  • C u l t u u r   e n   n a t u u r   2 0 2 2 .
  • S t a t u s   -   m o m e n t e e l   i n   p r o d u c t i e .
  • 2 0 0 . 0 0 0   b i l j e t t e n .
  • U i t l e v e r i n g   n o v e m b e r   /   d e c e m b e r .

 B E T A L I N G S V E R K E E R  

  • W a t e r m u n t e n   k u n n e n   g e b r u i k t   w o r d e n   i n   d i v e r s e   r e g i o ' s .

  • A c c e p t a t i e   p r o v i n ci e   Z u i d  -  H o l l a n d .

  • O n d e r n e m e r s ,  b e d r i j v e n ,  w i n k e l i e r s ,  c l u b s  e n / o f  v e r e n i g i n g e n   b u i t e n   g e n o e m d e   r e g i o ' s   k u n n e n   z i c h   o o k   a a n m e l d e n .