L a a ts t e   u p d a t e   6   s e p t e m b e r   2 0 2 2

 

Betalen met Watermunt.

Korte uitleg: lokale euro's zijn een effectief middel om de economische groei in de kernen te stimuleren, door met Watermunten te betalen kunnen we tal van maatschappelijke economische uitdagingen benaderen en oplossen. Binnen het netwerk doen we zaken op basis van wederzijds vertrouwen, garantie en zekerheid. Zo is het gebruik van lokale euro's in de vorm van de Watermunt een helder, laagdrempelig en doeltreffende manier om de leefbaarheid in de kernen te verbeteren voor mens, dier en natuur.

 

Waarom een ‚Äč‚Äčlokale valuta 

De Watermunt Economie is een antwoord op de roep naar financiële verandering. Meer vrijheid in betalingsmogelijkheden voor de consument en zekerheid voor het MKB. De Watermunt Economie is een maatschappelijke keuze met als doel economische veerkracht, duurzaamheid en leefomgeving in gemeenten te vergroten, met name versterken van koopkracht gericht op primaire levensbehoeften, behoudt van contant geld en meer zeggenschap over de creatie en verdeling van geld.

 


Contant geld in de vorm van de Watermunt heeft aantal belangrijke functies en voordelen

 

 • Het is een pijler van vrijheid.
 • Het is garantie voor meer autonomie.
 • Het is anoniem.
 • Het is een identiteit versterker.
 • Het is streek gebonden.
 • Het is eenvoudig.
 • Het is snel en veilig.
 • Het is een geen oppotmiddel.
 • Het is sociale keuze.
 • Het is publiek eigendom.
 • Het is de fundering voor rentevrij krediet.
 • Het is een circulair betaalmiddel.
 • Het is duurzaam.
 • Het is zeggenschap over geldcreatie.
 • Het is investeren in elkaar.

 

C o n t a n t   g e l d   k a n   g e b r u i k t   w o r d e n   t i j d e n s   

e e n   i n t e r n e t - o f   e l e k t r i c i t e i t s s t o r i n g .

 


Inschrijven nieuwsbrief


Download / bekijk hier laatste nieuwsbrief.

 


ZUID HOLLAND

We zoeken personen die in de provincie die als coördinator voor hun stadsdeel, dorp of regio de Watermunt economie onder de aandacht wil brengen. Doel is om een teams samen te stellen van 5 - 8 personen, stuur een bericht als je interesse hebt naar info@watermunt-economie.nl.

 

Westland

Haaglanden

Duin en Bollenstreek

Rotterdam Rijnmond

Drechtsteden

 

W o r d t   a m b a s s a d e u r   o f   v r i j w i l l i g e r .

H e t   c o n s u m e n t e n   n e t w e r k   e n   d r a a g v l a k   g r o e i t..

D o e l   o m   5 0   a c c e p t a t i e p u n t e n   t e   r e a l i s e r e n .

 


Er komen elke dag geïnteresseerde consumenten bij, daarmee groeit het draagvlak en erkenning van de Watermunt als betaalmiddel. Het is zaak om als particulier en ondernemer je Watermunten uit te kunnen geven in jouw buurt, dorp, stad of regio. Het acceptatiepunten neemt toe, het wordt steeds leuker en vooral aantrekkelijker om Euro in te wisselen. In de maand september 2022 hebben we Zuiver Yoga in Vlaardingen mogen verwelkomen, 

 


Nieuwe leden +:

 

Augustus 2022

 • Martine de Bruijn

 • Geerte Essen

 • Paul de Goede **

 • Mariska de Chavi **

 • Brigitte Renner **

 • Kieran Domstad **

 • Karin Wijntjes **

 • Ina Verschuren **

 • Anneke

 • Ingeborg Schultze **

 • Jolanda Burgersdijk **

 • Caroline Sicpio **

 • Leny Turnhout Zuidhoek

 • Daniel van Dijk **

 • Wilma van 't Rood **

 • Jean van Comrel **

 • Hans Bulsing **

 • Margareth Bekkers **

 • Thea Junier **

 • Do Wensveen **

 • Claudia van den Hoogenband

 • Marianne Newgent

 • Jimmy hersman

 • Isabelle Niewenhuijse

 

* Zowel particulier als bedrijfsmatig.

** Abonnee nieuwsbrief.

 

Juli 2022

 • Sandra Maas. **

 • Marianne Janson **

 • Vincent Bergen Henegouwen **

 • Marianne de Cock

 

Juni 2022

 • Peter **

 • Babette Bremer **

 • Martijn Roos

 • Huub Lammers **

 • Muriel Baanders

 

Mei 2022

 • Marc Vergroesen **

 • Els Schoo **

 • Tamara van der Hooft **

 • Jean Frerejean **

 • Muriel Looijestijn **

 • Hilda van der Burgh- Lagraauw **

 • Frans van Weeghel **

 • Dorien ten Bosch **

 • Annette Schipper **

 • Ellis Vossen 

 • Deirdre de Bruyn **

 • Feike Dijkstra **

 • Carla Schuitman

 • Teun Westdorp

 

April 2022

 • Sonja van Duijn

 • Hans Siereveld **

 • Karin Dijkhuizen

 • Petra Bakker **

 • Nathasja van Gils

 • Alie Rodenhuis **

 • Paul Simpson **

 • Sander Winkes **

 • Carla Ammeraal

 • Marijke Liebregts **

 • Elisabeth van Delft.

 • Sonja de Mooy - Opdam **

 • Natasja Jankowy

 • Remco **

 • Martijn van Holsteijn

 • Jose Monincx **

 • Mariet Geerlings **

 • Marion Hollaar **

 • Sang Lee **

 • Tiziana Nori **

 

Maart 2022

 • Ed Boonstoppel **

 • Louise Messemaker

 • Hanny Aasestrand

 • Rick Brink **

 • Ellis Vdf Horstman *

 • Irene van Olden

 • Helen

 • Miriam Ryan

 • Patrice van Dillen *

 • Ans van Eer **

 • Sam Elkhuizen **

 • Maddy van Muijden

 • Henny van Malkenhorst

 • Liesbeth den Hoed

 • Janine Olsthoorn 

 • Carla Hoek *

 

Februari 2022

 

 • Nel Wasbauer

 • Jurgen Rog

 • Casper Hendriks

 • Kristiane Reinhardt *

 • Johannes van Engelen * 

 • Miny Winkelman

 • Hans van Poelgeest

 • Danielle Koorneef

 • Brenda van de Berg

 • Esther van der Wel

 • Coline Lugassy *

 • Fran Dobbe

 • Joyce van der Linde

 • Nance Korver

 • Edith Seeder

 • Karin Vink

 • Mariëlle Kester

 • Frans Boers *

 • Liesbeth de Jager

 • Jacqueline van Koppen

 • Mevr. Lukas-Rottier

 • Margreet Wijma

 • Claudia Noordermeer

 • Jessica Maria Willems

 • Alice Lagas

 • Bozena Ziolkowska **

 • Mariëlle Kester

 • Carmelita Schob

 • Maria Pel

 • Monique Beeloo

 • Maurice de Back

 

N i e u w e   W a t e r m u n t    s e r i e   n a t u u r   e n   c u l t u u r..

O n t w e r p   e n   v o r m g e v i n g   2 0 2 2  -  B r a m   G e e r s .

P r o d u c e n t  -  J E A   E n s c h e d e  -  H a a r l e m

P r o d u c t i e   g e p l a n d   v o o r   o k t o b e r   2 0 2 2

 


Uitnodiging: vanaf € 2,50 per maand deelnemen aan de lokale economie is het vandaag de dag helemaal. We zijn gestart met de voorinschrijvingen, doel is 500 leden te mogen verwelkomen, samen uit de startblokken en werken aan een toekomst voor iedereen. 

 

S a m e n   s p e l e n  w e   h e t   k l a a r !

 


H e l p   d e   W a t e r m u n t   u i t   d e   s t a r t b l o k k e n .

D o n e e r  /  i n v e s t e e r,   z i e   i n f o   p a g i n a   d e e l n e m e r s !

C l i c k   o p   d e   a f b e e l d i n g   o m   e e n   d o n a t i e   t e   m a k e n  . 

 

I b a n  N L  3 7  T R I O  2 0 1 7  6 8 1 6  2 8

 


R i s i c o v r i j   i n v e s t e r e n

 

Oproep: " Wie financiële de ruimte heeft om € 1000,- te investeren, helpt mee de nieuwe economie te realiseren ". Doel is om in oktober 2022 de productie op te starten, het streven is om 30 ( 35 ) personen te vinden die het bovengenoemde bedrag kunnen missen en dit beschikbaar willen stellen. Je krijgt het bedrag terug met een sportieve financiële blijk van waardering. Kijk op de webshop pagina om te zien wat er in de spaarpot zit.

 

U w   b i j d r a g e   w o r d t   e n o r m   g e w a a r d e e r d .

 


Wist je dat Nederland meer dan 21 steden telt waar een lokale euro dienstbaar wordt ingezet om de economie in de regio te funderen. Voorbeelden zijn de Dam in Rotterdam en de Brabantse Parel in Breda. De Watermunt coupures zijn voorzien van unieke kenmerken die samen een verhaal vertellen over de regio waar deze dienstbaar is naar de samenleving. Het briefgeld heeft een actieradius rond 10 km. met de digitale Watermunt kunt u betalen daar waar deze geaccepteerd wordt.

 


Update: Op dit moment werken we hard aan zowel de vervolgserie van het briefgeld en kan iedereen binnenkort online een betaalrekening openen, Heb je interesse of een idee, laat het ons weten en mail naar support@regiogeld-westland.nl.

 

B i n n e n k o r t   b i j   j o u   i n   d e   b r i e v e n b u s .

W e   z o e k e n   b e z o r g e r s   d i e   o n s   w i l l e n   h e l p e n !

A a n m e l d e n   k a n   v i a   t e l e g r a m   p a g i n a .