Ontdek en verken de voordelen van de Watermunt economie.

' Hans van Poelgeest ' 

Betaal elke vrijdag zoveel mogelijk daar waar kan met contant geld.

Catherine Austin Fitts '


Watermunt.

 • Geld in de vorm van de Watermunt is een effectief middel om de economische groei in dorpen en steden te versterken. Door met het contante geld te betalen gaan we lokaal tal van maatschappelijke uitdagingen het hoofd bieden. 
 • Een pleidooi om vaker contant geld gebruiken. Laten we de betekenis van ongeoorloofd betalen voor de gelegenheid eens bekijken vanuit de belangstelling van burgers en het midden en klein bedrijf. Laatst genoemde heeft belang bij anonieme aankopen die betaald worden met contant geld. De belangrijkste gedragsregel voor regiogeld is namelijk dat je het alleen wil gebruiken voor handel waar de gemeenschap in zijn geheel iets mee opschiet.

 

Hoe werkt het.

 • Watermunt Economie Holland heeft als doel het stimuleren van een eerlijker, duurzamer en effectiever soort geld; circulair geld. We brengen geld terug tot een middel dat economische actoren verbindt. Geld dat mensen de kans geeft hun kwaliteiten te ontplooien. Het levert zo welvaart op dankzij uitwisseling. We hebben een vorm van geldschepping ontwikkeld voor en door netwerken van deelnemende bedrijven. 

 

 • Het is contant geld, dat circulaire processen in plaats van oneindige groei faciliteert. Als er zo altijd genoeg geld in omloop is, verdwijnt de moordende concurrentie om het schaarse geld en krijgt de samenwerkingseconomie meer kansen, waarbij bedrijven de ruimte krijgen vanuit een (nieuwe) markt.

Waarom?

 • De Watermunteconomie is een antwoord op de roep naar meer financiële zelfredzaamheidkeuzevrijheid en verbetering van koopkracht. Zeggenschap over de waarde, het behoud van contant geld evenals de creatie en verdeling van deze.

Voordelen.

 • Geld vloeit vaak te snel weg uit de lokale economie. Dat bemoeilijkt ondernemen. Dit kan slimmer. Bij dit circulaire geld lekt de koopkracht niet weg: het gaat juist vaker rond. De koopkracht blijft namelijk een tijd lokaal circuleren tussen deelnemers. Hierdoor ontstaat extra omzet voor de lokale ondernemers die hun extra inkomsten ook weer extra besteden bij collega’s. Dat is goed voor het ondernemersklimaat, de werkgelegenheid, voor de sociale verbindingen en voor duurzaamheid. 

 

 • Meer omzet door beter te profiteren van aanwezige koopkracht.
 • Voorfinanciering op uitstaande rekeningen.
 • Meer ruimte voor renteloos krediet.

Aan de kassa.

 • Binnen het netwerk doen we zaken op basis van wederzijds vertrouwen, garantie en zekerheid. Zo is het gebruik laagdrempelig en doeltreffend. Het is de manier om financiële zelfbeschikking te waarborgen en duurzaam jouw leefomgeving te verbeteren voor mens, dier en natuur.

  € 1,00 = 1,00

Garantie.

 • Geld is in dit netwerk geen doel op zich, maar een middel om de samenwerking in de regio zo volledig mogelijk tot bloei te brengen! Binnen het netwerk spreken we af dat een ruileenheid gelijk staat aan een euro. Daardoor is de waarde voor ondernemers helder en bruikbaar. Om die waarde te stutten is er een dekkingsfonds in euro’s.
 • Goud wordt door ons gezien als een solide fundering en 'veilige haven' investering. Dit betekent dat het zijn waarde behoudt, zelfs tijdens economische onzekerheid of crisis. Dit maakt dekking met goud tot een aantrekkelijke keuze om Watermunt economie te beschermen tegen risicovolle marktomstandigheden. Maximaal 70% van euro's die binnenkomen in het garantiefonds worden wanneer de koers meest aantrekkelijk is gebruikt om fysiek goud aan te kopen.

Lokaal winkelen.

 • Lokaal geld is hét instrument om ook de achterliggende keten van aankopen zo lokaal mogelijk te maken. Het leidt tot sociale handel waarbij de uitgaven van vandaag ook morgen nog als inkomsten in de gemeenschap beschikbaar zijn. Door te betalen in lokale circulaire euro’s, de lokale variant van circulair geld, koop je niet alleen lokaal, maar krijgen ook volgende leveranciers een extra kans. De hele lokale keten profiteert.

Watermunten kopen

 • Betalen met Watermunt is investeren in het hart van de reële economie: streekproducten en lokale middenstand, welvaart voor dorp, stad en platteland. Naar webwinkel aankoop: € 0,95 cent per  1,00.

Nieuwsbrief.

Welke actuele ontwikkelingen zijn er op het terrein van de Watermunt economie? U leest het in onze nieuwsbrief, deze verschijnt ééns in de drie maanden.

 

Meest recente edities kunt u hier downloaden.