L a a ts t e   u p d a t e   1  d e c e m b e r   2 0 2 2

 

Betalen met Watermunt.

Korte uitleg: lokale euro's zijn een effectief middel om de economische groei in de kernen te stimuleren, door met Watermunten te betalen kunnen we tal van maatschappelijke economische uitdagingen benaderen en oplossen. Binnen het netwerk doen we zaken op basis van wederzijds vertrouwen, garantie en zekerheid. Zo is het gebruik van lokale euro's in de vorm van de Watermunt een helder, laagdrempelig en doeltreffende manier om de leefbaarheid in de kernen te verbeteren voor mens, dier en natuur.

 

Waarom een ​​lokale valuta 

De Watermunt Economie is een antwoord op de roep naar financiële verandering. Meer vrijheid in betalingsmogelijkheden voor de consument en zekerheid voor het MKB. De Watermunt Economie is een maatschappelijke keuze met als doel economische veerkracht, duurzaamheid en leefomgeving in gemeenten te vergroten, met name versterken van koopkracht gericht op primaire levensbehoeften, behoudt van contant geld en meer zeggenschap over de creatie en verdeling van geld.

 


Contant geld in de vorm van de Watermunt heeft aantal belangrijke functies en voordelen

 

 • Het is een pijler van vrijheid.
 • Het is garantie voor meer autonomie.
 • Het is anoniem.
 • Het is een identiteit versterker.
 • Het is streek gebonden.
 • Het is eenvoudig.
 • Het is snel en veilig.
 • Het is een geen oppotmiddel.
 • Het is sociale keuze.
 • Het is publiek eigendom.
 • Het is de fundering voor rentevrij krediet.
 • Het is een circulair betaalmiddel.
 • Het is duurzaam.
 • Het is zeggenschap over geldcreatie.
 • Het is investeren in elkaar.

 

C o n t a n t   g e l d   k a n   g e b r u i k t   w o r d e n   t i j d e n s   

e e n   i n t e r n e t - o f   e l e k t r i c i t e i t s s t o r i n g .

 


Inschrijven nieuwsbrief


Download / bekijk hier laatste nieuwsbrief.

 


Leden 2022:

* Zowel particulier als bedrijfsmatig.

** Abonnee nieuwsbrief.

 

 • Petra Kester.

 • Annelies Braas

 • Bea Scheurwater

 • Felice Oosterbroek

 • Theo van Paassen

 • Peter 't Hoen

 • Marianne Janson Coenradie

 • Jolette Blind

 • Martine de Bruijn

 • Geerte Essen

 • Paul de Goede **

 • Mariska de Chavi **

 • Brigitte Renner **

 • Kieran Domstad **

 • Karin Wijntjes **

 • Ina Verschuren **

 • Anneke

 • Ingeborg Schultze **

 • Jolanda Burgersdijk **

 • Caroline Sicpio **

 • Leny Turnhout Zuidhoek

 • Daniel van Dijk **

 • Wilma van 't Rood **

 • Jean van Comrel **

 • Hans Bulsing **

 • Margareth Bekkers **

 • Thea Junier **

 • Do Wensveen **

 • Claudia van den Hoogenband

 • Marianne Newgent

 • Jimmy hersman

 • Isabelle Niewenhuijse

 • Sandra Maas. **

 • Marianne Janson **

 • Vincent Bergen Henegouwen **

 • Marianne de Cock

 • Peter **

 • Babette Bremer **

 • Martijn Roos

 • Huub Lammers **

 • Muriel Baanders

 • Marc Vergroesen **

 • Els Schoo **

 • Tamara van der Hooft **

 • Jean Frerejean **

 • Muriel Looijestijn **

 • Hilda van der Burgh- Lagraauw **

 • Frans van Weeghel **

 • Dorien ten Bosch **

 • Annette Schipper **

 • Ellis Vossen 

 • Deirdre de Bruyn **

 • Feike Dijkstra **

 • Carla Schuitman

 • Teun Westdorp

 • Sonja van Duijn

 • Hans Siereveld **

 • Karin Dijkhuizen

 • Petra Bakker **

 • Nathasja van Gils

 • Alie Rodenhuis **

 • Paul Simpson **

 • Sander Winkes **

 • Carla Ammeraal

 • Marijke Liebregts **

 • Elisabeth van Delft.

 • Sonja de Mooy - Opdam **

 • Natasja Jankowy

 • Remco **

 • Martijn van Holsteijn

 • Jose Monincx **

 • Mariet Geerlings **

 • Marion Hollaar **

 • Sang Lee **

 • Tiziana Nori **

 • Ed Boonstoppel **

 • Louise Messemaker

 • Hanny Aasestrand

 

N i e u w e   W a t e r m u n t    s e r i e   -   n a t u u r   e n   c u l t u u r..

O n t w e r p   -   H a n s   v a n   P o e l g e e s t .

V o r m g e v i n g   -  B r a m   G e e r s .

U i  t v o e r i n g   -   M i k e   V o s .

P r o d u c e n t  -  J E A   E n s c h e d e  -  H a a r l e m .

S t a t u s   -   m o m e n t e e l   i n   p r o d u c t i e .

I n   c i r c u l a t i e   -   j a n u a r i   2 0 2 3.

 


Vanaf € 2,50 per maand deelnemen aan de lokale economie is het vandaag de dag helemaal. We zijn gestart met de voorinschrijvingen, doel is 500 leden te mogen verwelkomen, samen uit de startblokken en werken aan een toekomst voor iedereen. 

 

S a m e n   s p e l e n  w e   h e t   k l a a r !

 


De afbeelding laat zien hoe regiogeld werkt. Het is een betaalmiddel dat lokaal onder aangesloten bedrijven, winkeliers, verenigingen en consumenten de ronde doet. Zolang het geld niet ingewisseld wordt voor de Euro blijft het circuleren en is het 100% beschik- en dienstbaar voor de reële economie.


ZUID HOLLAND

We zoeken personen die in de provincie die als coördinator voor hun stadsdeel, dorp of regio de Watermunt economie onder de aandacht wil brengen. Doel is om een teams samen te stellen van 5 - 8 personen, stuur een bericht als je interesse hebt naar info@watermunt-economie.nl.

 

Westland

Haaglanden

Duin en Bollenstreek

Rotterdam Rijnmond

Alblasserwaard Drechtsteden

Zuid Hollandse Eilanden

 

W o r d t   a m b a s s a d e u r   o f   v r i j w i l l i g e r .

H e t   c o n s u m e n t e n   n e t w e r k   e n   d r a a g v l a k   g r o e i t..

D o e l   5 0   a c c e p t a t i e p u n t e n   t e   r e a l i s e r e n   p e r   r e g i o . .