Nieuwsgierig hoe regiogeld werkt?

Bekijk een korte animatie, click op logo hierboven.


L a a t s t e   u p d a t e   2 7   m e i   2 0 2 3

V a n d a a g   b e s t e l l e n ,  b i n n e n   t w e e   w e r k d a g e n   b e z o r g d. 

S a m e n   b e p a l e n   w a a r   j e   m e t   W a t e r m u n t   k a n   b e t a l e n.

I n v e s t e r e n   i n   e l k a a r   e n   j o u w   l o k a l e   e c o n o m i e .

 

Betalen met de Watermunt.

 • Korte uitleg: regiogeld is een effectief middel om de economische groei in dorpen en steden te versterken. Door met Watermunten te betalen, kunnen we tal van maatschappelijke en financieel-economische uitdagingen het hoofd bieden en oplossen. Binnen het netwerk doen we zaken op basis van wederzijds vertrouwen, garantie en zekerheid. Zo is het gebruik van regiogeld in de vorm van de Watermunt een heldere, laagdrempelige en doeltreffende manier om jouw leefomgeving te verbeteren voor mens, dier en natuur.

 

Waarom een ​​lokale valuta

 • De Watermunteconomie is een antwoord op de vraag naar financiële anonimiteit en biedt meer vrijheid in betalingsmogelijkheden voor de consument en zekerheid voor het MKB. De Watermunteconomie is een maatschappelijke keuze met o.a. het doel economische veerkracht, duurzaamheid en leefbaarheid in gemeenten te vergroten. Daarbij gaat het vooral om het versterken van koopkracht gericht op primaire levensbehoeften, behoud van contant geld en meer zeggenschap over de creatie en verdeling van geld.

 


Contant geld in de vorm van de Watermunt heeft aantal belangrijke functies en voordelen

 

 • Het is een pijler van vrijheid.
 • Het is garantie voor meer autonomie.
 • Het is anoniem.
 • Het is een identiteit versterker.
 • Het is streek gebonden.
 • Het is eenvoudig.
 • Het is snel en veilig.
 • Het is een geen oppotmiddel.
 • Het is sociale keuze.
 • Het is publiek eigendom.
 • Het is de fundering voor rentevrij krediet.
 • Het is een circulair betaalmiddel.
 • Het is duurzaam.
 • Het is zeggenschap over geldcreatie.
 • Het is investeren in elkaar.
 • Het is meer bewust met geld om gaan.

 

C o n t a n t   g e l d   k a n   g e b r u i k t   w o r d e n   t i j d e n s   

e e n   i n t e r n e t - o f   e l e k t r i c i t e i t s s t o r i n g .

 


Nieuwe acceptatiepunten

in Zuid - Holland

 

 • Snackbar 't Harkje

 • Boko Flowers Schiedam

 • Reiki praktijk Flower of Life

 • Pompe's smikkelbar

 • Vitalya

 • Restaurant LaSalle

 • Hoeve Rust-Hoff

 • Praktijk Nathalie Dijkxhoorn

 • Rijwielherstelbedrijf Den Braber

 • schoonheidssalon Aerdenhout

 • Aspergehof Noordam

 • Mandy's Haardrome

 • bewegen aan zee

 • Ancient arts tattoo

 • Praktisch Zuivel Advies

 • Ons Mam

 • Zuivel van Winden

 • Livefree

 • Happy People.

Jouw bedrijf hier?

aanmelden


Word jij ook ambassadeur

 

 • Hans van Poelgeest - Monster

 • Coline Lugassy - Schiedam

 • Marco Verhoeven - Hillegom

 • Hanny Aasestrand - Brielle

 • Bryan Franken - Hoek van Holland

 • Toon van Lieshout - Deursen

 • Johannes van Engelen - Vlissingen
 • Anne - Naaldwijk

 


Promotie voor de winkel

 • Groene bordje

 • Raamsticker

 


Bijeenkomst 

D a t u m   -   1 1   j u n i   2 0 2 3

A a n m e l d e n   -   c l i c k   o p   a f b e e l d i n g  

w w w . n i e u w d e n h a a g . n l

 


Watermunt biljetten Holland

 

C o n t a n t   b e t a l e n   m e t    d e   W a t e r m u n t

N i e u w e   W a t e r m u n t   -   n a t u u r   e n   c u l t u u r..

O n t w e r p   -   H a n s   v a n   P o e l g e e s t .

V o r m g e v i n g   -  B r a m   G e e r s .

U i  t v o e r i n g   -   M i k e   V o s .

P r o d u c e n t  -  J E A   E n s c h e d e  -  H a a r l e m .

S t a t u s   -   b e s c h i k b a a r .

I n   c i r c u l a t i e   -   f e b r u a r i   2 0 2 3.

 


Help de Watermunteconomie te groeien! Doneren kan al vanaf € 2,50 per maand. Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk en uw bijdrage helpt ons enorm met het opvangen van organisatorische kosten. We zijn donateurs die ons in het afgelopen jaar al geholpen hebben bijzonder dankbaar en hopen dat we ook dit jaar op hun en uw steun kunnen rekenen. 

 


Watermunten worden geproduceerd in Haarlem bij  onze partner. Watermunten bestellen kan via de webwinkel.

B e k i j k   d e   v i d e o   -   c l i c k   o p  h e t   l o g o .