K o r t e   a n i m a t ie   o v e r   r e g i o g e l d , c l i c k   o p   l o g o .

L a a t s t e   u p d a t e   3 0   n o v e m b e r   2 0 2 3

 

Betalen met Watermunt. 

 

 • Korte uitleg: regiogeld in de vorm van de Watermunt is een effectief middel om de economische groei in dorpen en steden te versterken. Door met het contante geld te betalen gaan we lokaal tal van maatschappelijke economische uitdagingen het hoofd bieden. Binnen het netwerk doen we zaken op basis van wederzijds vertrouwen, garantie en zekerheid. Zo is het gebruik helder, laagdrempelig en doeltreffend. Het is de manier om financiële zelfbeschikking te waarborgen en duurzaam jouw leefomgeving te verbeteren voor mens, dier en natuur.

 

Waarom een ​​lokale valuta. 

 

 • De Watermunteconomie is een antwoord op de roep naar meer financiële zelfredzaamheid en keuzevrijheid. Zeggenschap over de waarde van geld evenals de creatie en verdeling van deze. Het verlangen naar meer sociaal economische veerkracht en leefbaarheid in eigen omgeving. De Watermunt draagt naast het voorzien van meer koopkracht in de portemonnee bij aan een vitaler lokaal MKB. Het betaalmiddel is circulair en rentevrij van karakter. Dit geeft ondernemers de ruimte om te investeren en de consument zekerheid dat het geld weer lokaal wordt uitgegeven. 

 


Watermunt geld heeft belangrijke functies.

 

 • Het is een pijler van vrijheid.
 • Het is garantie voor meer autonomie.
 • Het is anoniem.
 • Het is een identiteit versterker.
 • Het is streek gebonden.
 • Het is eenvoudig.
 • Het is snel en veilig.
 • Het is een geen oppotmiddel.
 • Het is sociale keuze.
 • Het is publiek eigendom.
 • Het is de fundering voor rentevrij krediet.
 • Het is een circulair betaalmiddel.
 • Het is duurzaam.
 • Het is zeggenschap over geldcreatie.
 • Het is investeren in elkaar.
 • Het is meer bewust met geld om gaan.
 • Het werkt ook tijdens stroomstoringen.

 


>  75  Steunpunten.

 

 • K o o t e   S c h i l d e r w e r k e n

 • M a s s a g e   e n   B e a u t y   b y   C y n t

 • D e   B i e r w i n k e l

 • D e   H o f b r a n d e r s

 • T o k o   L o t u s

 • I n   2   s u p p o r t

 • S n a c k b a r  ' t   H a r k j e

 • B o k o   F l o w e r s   S c h i e d a m

 • R e i k i   p r a k t i j k   F l o w e r   o f   L i f e

 • P o m p e ' s   s m i k k e l b a r

 • V i t a l y a

 • R e s t a u r a n t    L a S a l l e

 • H o e v e   R u s t - H o f f 

 • P r a k t i j k   N a t h a l i e   D i j k x h o o r n

 • R i j w i e l h e r s t e l b e d r i j f   D e n   B r a b e r

 • S c h o o n h e i d s s a l o n   A e r d e n h o u t 

 • A s p e r g e h o f   N o o r d a m

 • M a n d y ' s   H a a r d r o m e

 • B e w e g e n   a a n   z e e

 • A n c i e n t   a r t s   t a t t o o

 • P r a k t i s c h   Z u i v e l   A d v i e s

 • L u n c h r o o m   O n s   M a m

 • Z u i v e l   v a n   W i n d e n

 • L i v e f r e e

 • H e p p i e   P e o p l e.

 • E k o p l a z a   O s s

 • L u n c h   b i j   B a r

 • A B   T o t a l   F i n a n c e

 

B e k i j k   d e   g e h e l e   l i j s t


Waardefundament economie.

 

 • G o u d

 • Z i l v e r

 

A u d i t   g e p l a n d   n o v e m b e r   2 0 2 3


Word jij ook ambassadeur? 

 

 • H a n s   v a n   P o e l g e e s t  

 • C o l i n e   L u g a s s y  

 • M a r c o   V e r h o e v e n 

 • H a n n y   A a s e s t r a n d 

 • B r y a n   F r a n k e n 

 • T o o n   v a n   L i e s h o u t 

 • J o h a n n e s   v a n   E n g e l e n
 • A n n e   F r a n k e n 
 • J o o s t   V e l d h o v e n 
 • C o l i n d a   C o r d e s
 • I v o   W o u b e n
 • L u u k   v a n   V l i e t
 • A m a n d a   B i n k

 

a a n m e l d e n


Watermunt contanten!

H o l l a n d   s e r i e   2 0 2 3

 

Thema van deze nieuwe serie.

 

Hollandse natuur en cultuur. Voorzien van kenmerken die kwaliteit en veiligheid waarborgen is het biljet een waardevolle aanwinst voor uw portemonnee als de regionale economie. Investeren in elkaar is meer dan een mooi gebaar! 

 

 • Gemeenschapsmunt.
 • Duurzaam.
 • Ecologisch verantwoord.
 • Streekgebonden.
 • Publiek domein.
 • Aankoop webwinkel.
 • Financiële waarde gelijk aan euro.
 • Verzamelobject.
 • 9 veiligheidskenmerken.
 • Natuur en cultuur elementen.

Waar en hoe worden de Watermunt biljetten gemaakt?

 

 • R o y a l   J o h .   E n s c h e d e.

 • P r o d u c t i e   2 5 0 . 0 0 0  b i l j e t t  e n.

 • T o t a l e   w a a r d e   >   €   3 . 0 0 0 . 0 0 0 , -. 

 • K o r t e   i m p r e s s i e , c l i c k   o p   l o g o