L a a t s t e   u p d a t e   2 1   j a n u a r i   2 0 2 3

N o g   1 0   d a g e n   t o t   l a n c e r i n g   e n   u i t l e v e r i n g .

 

Betalen met de Watermunt.

 • Korte uitleg: lokale euro’s zijn een effectief middel om de economische groei in dorpen en steden te versterken. Door met Watermunten te betalen, kunnen we tal van maatschappelijke en financieel-economische uitdagingen het hoofd bieden en oplossen. Binnen het netwerk doen we zaken op basis van wederzijds vertrouwen, garantie en zekerheid. Zo is het gebruik van lokale euro’s in de vorm van de Watermunt een heldere, laagdrempelige en doeltreffende manier om jouw leefomgeving te verbeteren voor mens, dier en natuur.

 

Waarom een ​​lokale valuta 

 • De Watermunteconomie is een antwoord op de vraag naar financiële anonimiteit en biedt meer vrijheid in betalingsmogelijkheden voor de consument en zekerheid voor het MKB. De Watermunteconomie is een maatschappelijke keuze met als doel economische veerkracht, duurzaamheid en leefbaarheid in gemeenten te vergroten. Daarbij gaat het vooral om het versterken van koopkracht gericht op primaire levensbehoeften, behoud van contant geld en meer zeggenschap over de creatie en verdeling van geld.

 


Contant geld in de vorm van de Watermunt heeft aantal belangrijke functies en voordelen

 

 • Het is een pijler van vrijheid.
 • Het is garantie voor meer autonomie.
 • Het is anoniem.
 • Het is een identiteit versterker.
 • Het is streek gebonden.
 • Het is eenvoudig.
 • Het is snel en veilig.
 • Het is een geen oppotmiddel.
 • Het is sociale keuze.
 • Het is publiek eigendom.
 • Het is de fundering voor rentevrij krediet.
 • Het is een circulair betaalmiddel.
 • Het is duurzaam.
 • Het is zeggenschap over geldcreatie.
 • Het is investeren in elkaar.

 

C o n t a n t   g e l d   k a n   g e b r u i k t   w o r d e n   t i j d e n s   

e e n   i n t e r n e t - o f   e l e k t r i c i t e i t s s t o r i n g .

 


Donateurs

 

 • Ella Koot.

 • Petra Kester.

 • Annelies Braas

 • Bea Scheurwater

 • Felice Oosterbroek

 • Theo van Paassen

 • Peter 't Hoen

 • Marianne Janson Coenradie

 • Jolette Blind

 • Martine de Bruijn

 • Geerte Essen

 • Anneke

 • Leny Turnhout Zuidhoek

 • Claudia van den Hoogenband

 • Marianne Newgent

 • Jimmy hersman

 • Isabelle Niewenhuijse

 • Marianne de Cock

 • Martijn Roos

 • Muriel Baanders

 • Ellis Vossen 

 • Carla Schuitman

 • Teun Westdorp

 • Sonja van Duijn

 • Karin Dijkhuizen

 • Nathasja van Gils

 • Elisabeth van Delft.

 • Natasja Jankowy

 • Martijn van Holsteijn

 • Louise Messemaker

 • Hanny Aasestrand

 


C o n t a n t   b e t a l e n   m e t    d e   W a t e r m u n t

N i e u w e   W a t e r m u n t   -   n a t u u r   e n   c u l t u u r..

O n t w e r p   -   H a n s   v a n   P o e l g e e s t .

V o r m g e v i n g   -  B r a m   G e e r s .

U i  t v o e r i n g   -   M i k e   V o s .

P r o d u c e n t  -  J E A   E n s c h e d e  -  H a a r l e m .

S t a t u s   -   m o m e n t e e l   i n   p r o d u c t i e .

I n   c i r c u l a t i e   -   f e b r u a r i   2 0 2 3.

 


 

Help de Watermunteconomie te groeien! Doneren kan al vanaf € 2,50 per maand. Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk en uw bijdrage helpt ons enorm met het opvangen van organisatorische kosten. We zijn donateurs die ons in het afgelopen jaar al geholpen hebben bijzonder dankbaar en hopen dat we ook dit jaar op hun en uw steun kunnen rekenen. 

 

We zoeken mensen in de provincie die als coördinator voor hun stadsdeel, dorp of regio de Watermunteconomie onder de aandacht willen brengen. Het doel is om een team samen te stellen van 5 à 8 personen. Stuur een bericht als je interesse hebt naar info@watermunt-economie.nl.

 

W e s t l a n d

H a a g l a n d e n

D u i n   e n   B o l l e n s t r e e k

R o t t e r d a m   R i j n m o n d

G r o e n e   H a r t

A l b l a s s e r w a a r d   D r e c h t s t e d e n

Z u i d   H o l l a n d s e   E i l a n d e n 

 


Watermunten worden geproduceerd in Haarlem bij onze partner. De Holland reeks is momenteel in productie, verwachte uitlevering eerste helft februari 2023. Watermunten reserveren kan via de webwinkel.

 

 

M a a k   k e n n i s   m e t   R o y a l   J o h .   E n s c h e d e   

c l i c k   o p   d e   a f b e e l d i n g .