Veel gestelde vragen

 

Vraag 1

 • kan je zomaar je eigen geld maken?

 

Antwoord

Ja, voorbeeld is Rotterdam, in de Maasstad is regiogeld al jaren in gebruik. Complementair geld heeft in het verleden een Oostenrijks dorp razendsnel uit een economische crisis geholpen, het wonder van Wörgl werd een enorm succes vanwege wederzijdse vertrouwen. We komen overeen dat één Watermunt een waarde vertegenwoordigd van één Euro, dan is het feitelijk hetzelfde als betalen met Euro’s maar dan meer duurzaam, goedkoper en lokaal sociaal.

 

Vraag 2

 • Is de Watermunt legaal?

 

Antwoord

Volgens De Nederlandse Bank is onze werkwijze niet in strijd met de wet op het financieel toezicht, tegelijkertijd is regiogeld geen wettig betaalmiddel. Wij vinden dat zelf een pre, want de definitie van een wettig betaalmiddel is dat je verplicht bent het te accepteren, acceptatie van lokale euro's ofwel Watermunten is geen verplichting maar een maatschappelijk sociale keuze!


Vraag 3

 • Wat is het verschil met en regulier bank?

 

Antwoord

Het grote verschil is het rentevrij en circulair karakter. Banken creëren geld om over het uitgeleende gedrag rente te rekenen, zo verdienen ze geld met geld. Wij creëren geld om de lokale middenstand en koopkracht te verbeteren, faciliteren en voeren slechts de boekhoudkundige taken van een bank uit voor een kleine vergoeding. Onze lokale euro wordt zonder winstoogmerk in circulatie gebracht.

 

Vraag 4

 • Hoe verdient de stichting geld?

 

Antwoord

We doen een beroep op iedereen die de Watermunt economie een warm hart toedraagt deze te steunen met een kleine maandelijkse bijdrage. De bijdrage van donateurs worden gebruikt om operationele kosten op te vangen. Verder ontvangt de stichting geringe inkomsten wanneer de Watermunt ingewisseld wordt voor euro's en brengen kosten in rekening voor het onderhouden van toekomstig online betaalplatform.


     Vraag 5

     • Hoe werkt het inwisselen van contant geld?

      

     Antwoord

     Alleen ondernemers - steunpunten in de regio - kunnen Watermunten die ze niet uit kunnen geven te koop aanbieden tegen gunstig tarief > € 0,985 cent. Dit kan in 2024 - één keer per maand voor maximaal bedrag van € 250,-

      

     Vraag 6

     • Wat als er een nieuwe Euro in circulatie komt?

      

     Antwoord

     In de praktijk zijn beide betaalmiddelen in feite ook rekeneenheden, wanneer de ECB een nieuw betaalmiddel lanceert zal de waarde van de Watermunt gelijk zijn. Dat maakt boodschappen doen voor de consument eenvoudig en de verkoop voor de winkelier aantrekkelijk. 


     Vraag 7

     • Wat is het garantiefonds?

      

     Antwoord

     Zolang de Euro dominant is heeft de ondernemer als het gaat om contant geld de mogelijkheid om Watermunten in te wisselen. We reserveren 30% van het bedrag dat de stichting ontvangt door de aankoop van Watermunten om deze transactie te garanderen. Maximaal 70% van het waarde fundament zal gevormd worden door aankoop van o.a. edelmetalen. 

      

     Vraag 8

     • Wat is de visie van de Watermunt.

      

     Antwoord

     Watermunt economie is een gedachtegoed van een groeiend aantal gelijkgestemde mensen dat een warm verlangen heeft naar meer economische zelfredzaamheid en in toenemende mate minder afhankelijk wil zijn van de Nederlandse staat, Nederlandse bank en hun financiële systeem. 

      


     Vraag 9

     • Wat is de missie van de economie?

      

     Antwoord

     Missie is om een zelfregulerend rentevrij economisch platform te realiseren waarbij zowel producent als consument zich verbonden voelt. Een betaalmiddel waarin de Nederlander zich kan vinden, erkennen en evenredig democratisch zeggenschap heeft over de beleidsvoering. 

      

     Andere vragen en zaken die extra toelichting nodig hebben bespreken we op onze telegram groep, je kunt je vraag dus snel beantwoord zien als je gebruik maakt van deze optie.

      


     Vraag uit publiek

     • Vindt er een audit plaats voor het garantiefonds?
     • Thema - organisatie.
     • Procedure - M011

      

     Antwoord

     Twee keer per jaar zullen de regio coördinatoren worden uitgenodigd om met organisatie dergelijke audit uit te voeren.