• Leiden

  • Hillegom

  • Katwijk

  • Lisse

  • Noordwijk

  • Teylingen

Doel van de Watermunt Economie.

Lokaal geld zorgt voor aansluiting tussen gebruikers onderling, voor de kennis achter het betaalverkeer en zeggenschap over geldschepping. De Watermunt helpt maatschappelijke sociale netwerken te bouwen die nodig zijn voor een open en eerlijke handel zonder geldschaarste, rentevrij en met de verbinding naar de huidige economie. De gemeenten in de Bollenstreek moeten signaleren dat veel regiogenoten behoefte hebben aan meer financiële zekerheid, zelfredzaamheid en economische autonomie. Het is de taak van de gemeente de vitaliteit en leefbaarheid te waarborgen.


Steun voor winkels, bedrijven  en het gehele MKB in Duin- en Bollenstreek.

 

Lokaal geld legt meer economische binding en vertrouwen tussen de inwoners onderling en jegens de gemeente, samenwerking vergroot de regionale verbondenheid en de kernen. De Duin- en Bollenstreek een regio die zich niet alleen economisch maar ook sociaal financieel verbonden voelt is sterker en veerkrachtiger als er moeilijke financiële tijden zijn. De Watermunt leent zich goed voor een bonusprogramma waarbij lokale winkeliers klanten kunnen belonen door een percentage van het aankoopbedrag naar een lokaal goed doel over te maken. Ook kan de minima en bezoeker van onze regio ondersteund worden door Watermunt krediet te faciliteren.

 

Koop lokaal en betaal met de Watermunt 

 

Door de Watermunt te gebruiken motiveert de gemeenten in de Bollenstreek deze actief te gebruiken. Geld dat tussen bedrijven en consumenten en gemeente in onze regio blijft creëert meer zekerheid van werk en inkomen.


Voorverkoop

Contact

Aanmelden