• Scheveningen

  • Den Haag

  • Loosduinen

Doel van de Watermunt Economie.

Lokaal geld zorgt voor aansluiting tussen gebruikers onderling, voor de kennis achter het betaalverkeer en zeggenschap over geldschepping. De Watermunt helpt maatschappelijke sociale netwerken te bouwen die nodig zijn voor een open en eerlijke handel zonder geldschaarste, rentevrij en met de verbinding naar de huidige economie. De gemeente Den Haag moet signaleren dat veel regiogenoten niet aan een betaalbare woonruimte komen of een baan vinden en winkelstraten in de kernen evenals bedrijfsterreinen kampen met leegstand.


Steun voor winkels, bedrijven  en het gehele MKB in Scheveningen.

 

Lokaal geld legt meer economische binding en vertrouwen tussen de inwoners onderling en jegens de gemeente, samenwerking vergroot de Scheveningse verbondenheid met de kern. De glazen stad een regio die zich niet alleen economisch maar ook sociaal financieel verbonden voelt is sterker en veerkrachtiger als er moeilijke financiële tijden zijn. De Watermunt leent zich goed voor een bonusprogramma waarbij lokale winkeliers klanten kunnen belonen door een percentage van het aankoopbedrag naar een lokaal goed doel over te maken. Ook kan de minima en bezoeker van onze regio ondersteund worden door Watermunt krediet te faciliteren.

 

Koop lokaal en betaal met de Watermunt 

 

Door de Watermunt te gebruiken motiveert de bovengenoemde gemeente deze actief te gebruiken. Geld dat tussen bedrijven en consumenten en gemeente in onze regio zorgt voor meer zekerheid van werk en inkomen.


Voorverkoop

Contact

Aanmelden