• Midden Delfland

  • Maasluis

  • Vlaardingen

  • Maasland

  • Schipluiden

  • Den Hoorn

 

Doel van de Watermunt Economie.

Lokaal geld zorgt voor aansluiting tussen gebruikers onderling, voor de kennis achter het betaalverkeer en zeggenschap over geldschepping. De Watermunt helpt maatschappelijke sociale netwerken te bouwen die nodig zijn voor een open en eerlijke handel zonder geldschaarste, rentevrij en met de verbinding naar de huidige economie. De gemeente Westland moet signaleren dat veel Westlanders in de regio niet aan een betaalbare woonruimte komen of een baan vinden en winkelstraten in de kernen evenals bedrijfsterreinen kampen met leegstand.


Steun voor winkels, bedrijven  en het gehele MKB in Midden Delfland.

 

Lokaal geld legt meer economische binding en vertrouwen tussen de inwoners onderling en jegens de gemeente, samenwerking vergroot de Westlandse verbondenheid en de kernen. De glazen stad een regio die zich niet alleen economisch maar ook sociaal financieel verbonden voelt is sterker en veerkrachtiger als er moeilijke financiële tijden zijn. De Watermunt leent zich goed voor een bonusprogramma waarbij lokale winkeliers klanten kunnen belonen door een percentage van het aankoopbedrag naar een lokaal goed doel over te maken. Ook kan de minima en bezoeker van onze regio ondersteund worden door Watermunt krediet te faciliteren.

 

Koop lokaal en betaal met de Watermunt. 

 

Door de Watermunt te gebruiken motiveert de gemeente in de regio Midden Delfland deze actief te gebruiken. Geld dat tussen bedrijven en consumenten en gemeente in onze regio blijft creëert meer zekerheid van werk en inkomen.


Voorverkoop

Contact

Helpen ?