Particulieren

L e v e r i n g s v o o r w a a r d e n

2 0 2 2  -  2 0 2 5

 

  • Gebruiken van Watermunten gratis, het is mogelijk lid te worden vanaf € 2,50 per maand.

 

  • Deelname aan de Watermunt Economie is op eigen risico, er kunnen géén rechten worden ontleend aan deelname en gebruik van Watermunten.

 

  • Beide partijen kunnen in geval van lidmaatschap de overeenkomst ieder moment beëindigen , zonder opgaaf van redenen. Stichting Regiogeld Westland zal daarmee, vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, uiterst terughoudend mee zijn en alleen deelname beëindigen indien er sprake is van misbruik of andere  zwaarwegende redenen.

 

  • Particulieren kunnen Watermunten aankopen en uitgeven, maar niet terug wisselen naar Euro.

 

  • De Stichting zal persoonlijke gegevens nooit verhandelen of op enig andere wijze aan derden ter beschikking stellen, tenzij daartoe van rechtswege gedwongen.

 

Bedrijven 

L e v e r i n g s v o o r w a a r d e n

2 0 2 2  -  2 0 2 5

 

  • De contributie wordt maandelijks van uw bankrekening afgeschreven. Deelname aan de Watermunt Economie is op eigen risico, er kunnen géén rechten worden ontleend aan deelname.

 

  • Bij transacties aan de kassa geldt dat W 1,00 = € 1,00. Het is niet toegestaan andere prijzen voor betalingen in Watermunt te vragen dan betalingen in Euro.

 

  • Beide partijen kunnen de overeenkomst ieder moment beëindigen, zonder opgaaf van redenen. Stichting Regiogeld Westland zal daar, vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, uiterst terughoudend mee zijn en alleen deelname beëindigen indien er sprake is van misbruik of andere  zwaarwegende redenen.

 

  • De Stichting zal uw gegevens nooit verhandelen of op enig andere wijze aan derden ter beschikking stellen, tenzij daartoe van rechtswege gedwongen.

 

  • Watermunten kunt u 1 x per maand aanbieden voor Euro, we hanteren hier een tabel voor.