Particulieren

L e v e r i n g s v o o r w a a r d e n

2 0 2 2  -  2 0 2 5

 

 • Aankoop van Watermunt is € 0,95 cent. Deze is aan de kassa € 1,00 waard. U heeft dus direct 5% meer koopkracht in de portemonnee.

 

 • U kunt in 2o23 maximaal € 5.000,- per maand aan Watermunten kopen. Dit bedrag zal met de groei van de lokale economie verhoogt worden. We bieden bezorg opties aan. Als ontvanger kunt U gebruik maken van mogelijkheden die aangeboden worden door PostNL.  

 

 • Gebruiken van Watermunten gratis, het is mogelijk donateur te worden vanaf € 2,50 per maand.

 

 • Deelname aan de Watermunt Economie is op eigen risico, er kunnen géén rechten worden ontleend aan deelname en gebruik van Watermunten.

 

 • Beide partijen kunnen in geval van online betalingsverkeer lidmaatschap de overeenkomst ieder moment beëindigen , zonder opgaaf van redenen. Stichting Regiogeld Westland zal daarmee, vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, uiterst terughoudend mee zijn en alleen deelname beëindigen indien er sprake is van misbruik of andere zwaarwegende redenen.

 

 • Particulieren kunnen Watermunten aankopen en uitgeven, maar niet terug wisselen naar Euro.

 

 • De Stichting zal persoonlijke gegevens nooit verhandelen of op enig andere wijze aan derden ter beschikking stellen, tenzij daartoe van rechtswege gedwongen.

 

Bedrijven 

L e v e r i n g s v o o r w a a r d e n

2 0 2 2  -  2 0 2 5

 

 • Bij transacties aan de kassa geldt dat W 1,00 = € 1,00. Het is niet toegestaan andere prijzen voor betalingen in Watermunt te vragen dan betalingen in Euro.

 

 • Voor deelname aan online betalingsverkeer vragen we een bijdrage van € 10,- p. mnd. Deelname aan de Watermunt Economie is op eigen risico, er kunnen géén rechten worden ontleend. **

 

 • Beide partijen kunnen de overeenkomst ieder moment beëindigen, zonder opgaaf van redenen. Stichting Regiogeld Westland zal daar, vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, uiterst terughoudend mee zijn en alleen deelname beëindigen indien er sprake is van misbruik of andere zwaarwegende redenen.

 

 • De Stichting zal uw gegevens nooit verhandelen of op enig andere wijze aan derden ter beschikking stellen, tenzij daartoe van rechtswege gedwongen.

 

 • Watermunt contanten kunt u 1 x per maand aanbieden voor Euro, we hanteren hier een tabel voor. Als acceptatiepunt ontvangt u van ons benodigdheden om af te kunnen storten, Van de niet netwerkpartner vragen we een kleine bijdrage.

 


Lokaal verkooppunt

V o o r w a a r d e n

2 0 2 2  -  2 0 2 5

 

 • Aankoop - bundel van W 250,- ( max. 2 per maand ).

 

 • Kosten € 0,935 per Watermunt.- verkoop € 0,95.

 

 • Uw bedrijf is gevestigd in een winkelgebied of straat.

 

 • U bent donateur, acceptatiepunt van de Watermunt en heeft een online rekening. **

 

 • Deelname aan de Watermunt Economie is op eigen risico, er kunnen géén rechten worden ontleend aan deelname en gebruik van Watermunten.

 

 • Zie voorwaarden bedrijven.

 

Tips voor winkeliers

 

 • Geef klanten de mogelijkheid om deel van het aankoop bedrag te betalen met Watermunt, zo komt de lokale economie rustig op gang

 

 • Vraag personeel of ze een deel van hun salaris in Watermunten willen ontvangen.

 

 • Kijk of U in de regio een leverancier of product kan vinden die zijn product of grondstof tegen deel betaling in Watermunt wil leveren..

 

 • Nodig een collega uit om ook Watermunten te accepteren.

 

 • Heeft U een website voorzien van een online winkel, geef dan aan dat de klant ook met Watermunt kan betalen. 

 


** O n l i n e   b e t a l e n   z a l   v a n a f   2 0 2 4   w o r d e n   a a n g e b o d e n .