Werking wisselbeurs

 

Elk Watermunt geldnetwerk krijgt een eigen wisselbeurs waar de regionale munt kan worden gewisseld met de gangbare valuta.  Zakelijke deelnemers die regionaal geld over houden kunnen hier hun overtollige valuta aanbieden aan deelnemers die graag met regionaal geld betalen. 

 

De wisselbeurs zorgt ervoor dat elke deelnemer precies zoveel regionaal geld kan kopen en verkopen als hij wil, en dat in één transactie kan betalen en/of ontvangen. Via een online bank-betaling rekent de koper het geld direct af en krijgt het meteen op zijn rekening gestort. De wisselbeurs stort het ontvangen euro-geld op de bankrekening van de verkoper.

 

Variabele wisselkoers

 

Het bijzondere aan lokaal betaalmiddel is de manier waarop regionaal geld wordt omgewisseld. Bij regionaal geld is het gebruikelijk dat het Watermuntnetwerk in de regio garant staat voor een tegenwaarde in regulier geld, en dat geld dus ook in kas heeft.  Dat is te vergelijken met de manier waarop boekenbonnen zijn georganiseerd.

 

Geld in de vorm van de Watermunt is geen her verpakte euro maar echt onafhankelijk geld. Een eigen wisselkoers hoort daar bij. Watermunt netwerkorganisaties in bieden geen garantie op tegenwaarde van het geld dat ze in omloop brengen. Die waarde blijkt uit de handel die ermee los komt en is uitsluitend toe te schrijven aan de gemeenschap welke die de waarde realiseert. 

 

Koersstabilisatie

 

De gestabiliseerde wisselbeurs is een belangrijke innovatie die het voor opkomende geldnetwerken mogelijk maakt om van onderaf aan een solidaire financieringsstructuur te bouwen, en daarbij de aansluiting met de echte economie kan maken. Een kunstmatig gestabiliseerde wisselkoers is noodzakelijk om een klein en kwetsbaar nieuw Watermunt geldnetwerk door de beginfase te helpen.

 

In de basis is regiogeld onafhankelijk van reguliere valuta, dat maakt de euroreserves uiteindelijk overbodig.  De reserves kunnen snel krimpen, terwijl ze toch nog effectief stabiliseren. Zodra de Watermunt zich enigszins heeft gevestigd kan het netwerk de geforceerde waarde-koppeling met euro loslaten en kan de munt een eigen koers gaan varen.

 


Stabilisatiesysteem

 

Watermunt netwerkorganisaties regelen de geldhoeveelheid door meer of minder krediet uit te geven. Daarmee beïnvloeden zij indirect de wisselkoers van de munt. De wisselkoers reageert vertraagd op de uitgifte van Watermunten en kredieten, in de tussentijd kan het economische klimaat veranderen. Om hierin speelruimte te organiseren heeft de stichting regiogeld Westland het koers-stabilisaties-systeem ontwikkeld.

 

Dit systeem bestaat uit:

  • Geautomatiseerd online systeem dat kan kopen en verkopen op de wisselbeurs.

  • Een Euroreserve waarmee dat systeem kan handelen.

 

Het koers-stabilisatie systeem werkt met twee rekeningen, een positieve bankrekening en een kredietrekening in eigen valuta. Wanneer er op de wisselbeurs onvoldoende aanbod is vangt de koers stabilisatie dit tekort op door eigen valuta te verkopen tegen een vaste prijs. Hierdoor kunnen particuliere aanbieders nooit een hogere prijs voor het geld krijgen. De euro die daarbij binnen komen parkeert het systeem op de bankrekening van de stichting.

 

  • Het omgekeerde gebeurt – als er onvoldoende vraag is om het aangeboden geld af te nemen – dan koopt het stabilisatiesysteem het overtollige regionale geld met de euro die op de bankrekening staan.

 

Parameters

 

  • Streefkoers = gewenste wisselkoers

  • Streefdekking = gewenst percentage van de circulerende eigen valuta die door euro zijn "gedekt.

  • Maximale interventiekoers = marge waarin het systeem de koers altijd aan de markt over laat.

 

Met deze parameters, de gegevens over de totale hoeveelheid circulerend aantal Watermunten en het banksaldo, berekenen we een interventiekoers. De stichting koopt elke aanbieding die onder de interventiekoers dreigt te zakken. Als er minder euro in de reserve zit dan als gewenst staat ingesteld zakt de interventiekoers navenant. Met een lagere koers stijgt de vraag, daalt het aanbod en kan de koers zich door marktwerking herstellen. Zolang de euroreserve op peil is blijft de interventiekoers op een vast ingesteld punt staan, b.v. €0,945, de maximale interventiekoers. Zolang dat het geval is – meestal – bepaalt de markt de koers op de wisselbeurs, binnen de marges van b.v. €0,945 en €0,95.

 

Verdienmodel

 

Volgens de stichting is betaalverkeer een zo eenvoudige en goedkope dienst dat deze in beginsel tegen € 1,00 per maand kan worden aangeboden. Ook bij de Watermunt geldt dat iedereen mee kan doen als lid zodat het voor bedrijven, met name winkels interessant wordt om voor deelname te betalen. De Watermunt netwerkorganisaties hebben de financiële diensten zo geordend dat het basale gebruik voor iedereen betaalbaar is.

 

De netwerkorganisaties bepalen de tarieven van de abonnementen, en dus ook wanneer zij beginnen met heffen. Stichting regiogeld Westland heft bij alle Watermunt geldnetwerken een gelijk percentage van de inkomsten en stelt dit percentage ook vast, met een maximum van 50%. Dat geeft ons de mogelijkheid om precies zoveel geld te ontvangen als nodig voor de kwaliteit van de dienst en om investeringen binnen de afschrijvingsperiode terug te betalen.

 


Voorverkoop

Contact

Aanmelden